Material för en tillgänglig skola

Från den 1 januari 2015 klassas otillgänglighet i skolan som diskriminering. Nu finns ett färdigt paket som ger konkreta verktyg till att komma i gång med förändringsarbete i förskola och skola. Paketet överlämnas till utbildningsdepartementet den 25 juni.

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Funktionsrätt Sverige lanserar det färdiga paketet med konkreta verktyg. Paketet som finns gratis tillgängligt för alla skolor och förskolor, består av:

· Ett värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning, från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Verktyget hjälper förskolor och skolor, att se vilka områden som behöver utvecklas.

· Distansutbildning i att leda och planera tillgänglighetsarbetet från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

· DATE-materialet, som är ett konkret verktyg för att lyfta in frågan om tillgänglighet i undervisningen.

 

I länklistan hittar du länkar till SPSM:s sida om tillgänglighet och till DATE-materialet.

Ämnen:

Relaterade artiklar

En (tillgänglig) utbildning för alla

Länkar

Datematerialet hos *SPSM
SPSM