Med barnkonventionen som vapen

Anne-Marie Julin. Foto: Sara Rydin
– Poängen med de nationella proven är att testa hur våra elever ligger till mot de nationella målen. Men, att i den processen knäcka enskilda elever, dyslektiker – det tycker jag är grymt, säger Anne-Marie Julin.
Rektorn på Mälarhöjdens skola låter eleverna använda ljudstöd på nationella provets alla delprov i svenska – stick i stäv mot Skolverkets regler. Hon grundar sitt beslut i barnkonventionen.

Läs hela artikeln i tidningen Läs&Skriv nr 2 2015.

 

 

Ämnen:

Relaterade artiklar

Hearingen: Dyslexi upptäcks inte genom nationella prov