Medier – för vem?

Personer med funktionsnedsättningar behöver tillgängliga medier för att kunna vara delaktiga i samhällslivet. Är innehållet i en valdebatt inte tillgängligt för dem med hörselnedsättning har vi ett demokratiskt problem.

Sätten att göra mediernas innehåll tillgängligt är framförallt genom uppläst text, syntolkning, textning och teckentolkning. Problemet är att utbudet är alldeles för begränsat. Dessutom är informationen om utbudet dåligt och tekniken krånglig att använda. Det menade representanter från funktionshinderrörelsen i en debatt som hölls under Mediadagarna i Göteborg (Meg 2014) i mars. Moderator var Mia Ahlgren, sakkunnig från Handikappförbunden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnen:

Länkar

http://urskola.se/Produkter/182130-UR-Samtiden-Mediedagarna-2014-Medier-for-vem