Miljöpartiet vill ge lärarna ordinationsrätt

"Vi vill ge lärarna starkare mandat att fatta beslut om särskilt stöd", skriver miljöpartiet i sin skuggbudget för våren 2014.

Miljöpartiet vill satsa mer pengar på skolan. Utbildningspolitiken ska baseras på forskning och sektorns samlade erfarenhet, menar partiet. Och, forskningen visar att det viktigaste för eleverna är kunniga och kompetenta lärare. Skuggbudgetens pengar ska satsas på:

  • Läraryrket ska göras mer attraktivt genom lönelyft och bättre kompetensutveckling för hela lärarkåren. Minst 10 000 nya medarbetare ska anställas i skolan under de kommande fyra åren.
  • Utexaminerade lärare med inriktning på matematik och NO, ska få tidsbegränsade avskrivningar av studieskulderna. Samtidigt ska också gruppen få lärarexamen genom kortare lärarutbildningen.
  • Förskolans pedagogik ska även i fortsättningen vara lekbaserad. Barngrupperna ska också bli mindre.
  • Skolan ska inte ha betyg från årskurs 4.
  • Skolan ska ge en garanti för att barnen lär sig läsa, skriva och räkna.
  • Lärarna ska få ökade befogenheter att bestämma vilket stöd som deras elever ska få, de ska få ordinationsrätt.
Ämnen:

Relaterade artiklar

Satsning på de tidiga åren i skolan i vårbudgeten

Länkar

https://www.mp.se/sites/default/files/varbudgetmotion_2014.pdf