Minibladet vinner innovationspris

Bilden föreställer Maria McShane när  hon föreläser om Minibladet.
Bild: Eva Hedberg
MiniBladet.se är en nyhetssajt för barn. Den är en av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling.

Minibladet är en nyhetskälla för barn och unga, den finns både på webben och i pappersform. Tanken är att alla barn mellan tre och tolv år ska kunna ta del av nyheter och lockas till läsning. Under våren har MiniBladet deltagit i Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Aktiv Fritid. Syftet med tävlingen har varit att få fram tillgängliga och nyskapande webbplatser. 

MiniBladet har nu utsetts till ett av de vinnande projekten i tävlingen och tilldelas 1,7 miljoner kronor. Pengarna ska gå till att fortsätta utveckla sajtens tillgänglighet. Målet är att den ska bli tillgänglig för alla barn, oavsett behov och bakgrund. 

–– Det känns helt fantastiskt, nästan overkligt. Detta kommer att hjälpa oss att nå ännu fler, säger Maria McShane på företaget Läs och lär som driver MiniBladet. 

Maria McShane är lärare i svenska som andraspråk i grunden. Hon startade MiniBladet för snart två år sedan för att hon såg behovet av nyhetsmaterial som är anpassat till barn och deras olika förutsättningar. Det kan till exempel handla om barn som har ett annat modersmål än svenska eller barn med läs- och skrivsvårigheter. Därför finns det olika svårighetsgrad på artiklarna på sajten, men till exempel också möjlighet att lyssna via talsyntes.

MiniBladet publiceras idag i Sydsvenskan och i Nya Wermlands-Tidningen, men målet är att tidningen ska finnas i stora delar av landet, och att varje region ska ha sin egen webbsida med lokala nyheter till sina unga
läsare.

 

 

Länkar

MiniBladet.se
PTS Innovationstävlingar