Ministern gillar universell design

Bild på kvinna med blont hår och svartkavaj
Lena Hallengren
– Personer med funktionsnedsättning ska kunna verka i samhället på lika villkor. Därför behövs universell design. Det sa Lena Hallengren (S) Barn, äldre och jämställdhetsminister när hon talade på Funka för livets mässa i Borås.

- Universell design handlar om att göra rätt från början. Det är lätt att säga, men inte alltid så lätt att åstadkomma, sa ministern och berättade om ett möte som fått henne att tänka till. 

Synskadades Riksförbund (SRF) hade förespråkat höga trottoarkanter, för då kan de lätt känna var trottoaren tar slut. Men sedan kom RBU (Rörelsehindrade Barn och Ungdomar). De vill ha låga trottoarkanter, för att kunna ta sig upp med rullstol. 

- Därför ska de berörda involveras, så att vi politiker inte bara lyssnar på den enes perspektiv, sa Lena Hallengren, som också är ordförande i Funktionshindersdelegationen, som besöker Socialdepartementet några gånger per år. 

Förra året antog Riksdagen nya mål för den funktionshinderspolitiska politiken. Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i stort, men lade till att målet om jämlikhet och delaktighet ska uppnås i ett samhälle som har mångfald som grund. 

- Det är en lång väg tills vi är i mål. Därför är det viktigt att sätta upp delmål. Ibland behöver vi också unna oss ett historiskt perspektiv, för att se hur många framsteg som ändå gjorts.  

Barnrättskonventionen som Sverige ratificerade 1990, ska bli svensk lag 1 januari 2020. Enligt Lena Hallengren är ambitionen att även göra det med Funktionsrättskonventionen.  

- Det gäller att ha på sig många glasögon samtidigt, både jämställdhetsglasögon, barnrättsglasögon och glasögon för tillgänglighet. 

I januari 2019 kommer en ny utredning, som undersökt hur funktionshinderspolitiken ska styras i Sverige. Efter årsskiftet kommer också LSS-utredningen med sin slutrapport. Lena Hallengren ville inte kommentera den i förväg, men medgav att det varit en jättesvår situation kring LSS. 
– Politiken har blivit mer juridisk. Det finns politiska beslut, men det är ändå svårt för myndigheter, som dras inför domstol.  

Läs&Skriv frågade ministern om hennes åsikt kring frågan om talsyntes på nationella proven i svenska för barn i årskurs 3 och 6. Den frågan hänvisade hon till utbildningsdepartementets minister Anna Ekström. Lena Hallengrens pressekreterare Jens Petersen blev intresserad och ville veta mer, så han kommer inom kort få veta mer om Dyslexiförbundets frågor. 

Text och foto Ylva Bjelle

Ämnen: