Möte med EDA och parlamentariker i Bryssel

Bild på två personer bakom ett bord.
Förbundsordförande Bengt-Erik Johansson rapporterar.

Första kvällen 30 januari var det ett seminarium om EU-valet. Det handlade om tillgängliga vallokaler, tillgänglig information och om hur det är att vara parlamentariker och det stöd man får för att klara sitt uppdrag. Det handlade även om hur man ska försöka öka valdeltagandet i de europeiska länderna, eftersom det är väldigt lågt.  

Fredagen 1 februari var det möten med parlamentariker. Vi träffade Daniele Viotti från Italien som har lämnat in en ansökan till parlamentet. Viotti vill utveckla ett europeiskt system för tillgång till officiella handlingar för personer med funktionsnedsättning. Däribland finns idéer om att skapa en dyslexifont som fungerar för alla personer. Det tror jag inte är möjligt. 

Vi träffade några anställda på European Disability Forum (EDF) som berättade om deras arbete inför stundande EU-val. Vi fick även ett besök av Karl Agius som är assistent till EU-parlamentarikern Dr Zammit Dimech angående en “Dyslexia Charter” på EU-nivå. Man vill skapa ett dokument om hur det ser ut med dyslexi i de olika EU länderna.  

Vi fick bra tips på hur man kan jobba effektivt med EU-lobbying av Agnes Laszczyk, som även har varit styrelseledamot i den franska dyslexiorganisationen. På lördagen och söndagen var det sedvanligt styrelsemöte i European Dyslexia Association (EDA).  

27–29 september 2019 kommer EDA att hålla ett “höst-seminarium” i Växjö. Temat är att överbrygga gapet mellan forskare och utövare samt möjligheter och utmaningar med tillgänglighet. Även EDA:s årsmöte ska hållas i Växjö. En ny ordförande ska väljas då Michael Kalmar slutar efter många år som ordförande.  

Text: Bengt-Erik Johansson 

Ämnen: