Nationella prov digitaliseras

Statistik som visar på skillnaderna mellan flickor och pojkar
Statistik som visar på skillnaderna mellan flickor och pojkar
Proven för årskurs 9 från vårterminen 2014 visar att flickorna som vanligt är bättre än pojkarna i skolan. Utbildningsministern vill att skolorna ska arbeta mer normkritiskt, för att minska resultatskillnaderna mellan flickor och pojkar.

Regeringen lovar också en översyn för att minska lärarnas administration av proven genom att digitalisera dem. En annan planerad förändring är att proven ska rättas centralt. Båda dessa förändringar ska frigöra tid för undervisning.

Läs artikeln om nationella proven på Sveriges Radio. Länk hittar du i länklistan.

Statistik från proven hittar du hos Skolverket. Se länk i länklistan.

Ämnen:

Länkar

Skolverket
SverigesRadio