Ny bok om specialpedagogik och funktionshinder

Framsidan av boken Specialpedagogik och funktionshinder, Natur & Kultur
Framsidan av boken Specialpedagogik och funktionshinder, Natur & Kultur
Aktuella böcker: Vill du ha ett helhetsperspektiv på kopplingen mellan diagnoser och pedagogisk perspektiv? Här är boken för dig!

Specialpedagogik och funktionshinder

Inga-Lill Jakobsson och Inger Nilsson

Natur & Kultur

Boken vänder sig till alla lärare, nya som gamla, som vill anta utmaningen att anpassa undervisning och lärandemiljö till alla elever, utifrån elevernas egna förutsättningar. Boken ger definitioner, bakgrund och lagstiftning. Men framför allt ger det kunskap om vad diagnoser betyder i ett pedagogiskt perspektiv och om hur man använder kunskapen praktiskt i klassrummet.

Ämnen: