Ny Läs&Skriv ute nu!

Framsidan
I nya tidningen, nr 3 2015, läser du allt om Dysleximässan i Göteborg: om workshops, program, mässfesten och utställare. Du läser också om Europeiska Dyslexiveckan som infaller inom kort i oktober. Dessutom hittar du temat – Tidiga insatser – med läsa-skriva-räkna-garantin, hur göra för att få eleverna att börja läsa, om Wittingmetoden och om matematik i förskolan.

Är du medlem så ska din tidning ha kommit i brevlådan. I skolorna ligger ett par exemplar av tidningen på rektorsexpeditionen.

Som medlem kan du också öronläsa tidningen.

 

Ämnen: