Ny "Myndighet för delaktighet".

Hjälpmedelsinstitutet och Myndigheten för handikappolitisk samordning - Handisam - försvinner den sista april 2014. Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet bildar då en ny myndighet: Myndigheten för delaktighet.

Myndigheten för delaktighet kommer att arbeta med utveckling av och information kring tillgänglighet, funktionsnedsättning och miljö. Bakgrunden är att regeringen vill effektivisera och modernisera myndighetsutövningen inom området.

Fokus i den nya myndigheten ligger mindre på "patienten" och mer på tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Den nya myndigheten kommer delvis få nya uppgifter. Handikappförbunden och Hjälpmedelsinstitutet har fått lämna synpunkter på den nya myndighetens uppgifter. Handikappförbunden säger på sin hemsida att det i instruktionerna fortfarande saknas information kring: a) konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, b) totalansvar för hjälpmedelsområdet, och c) delaktighet för funktionshindersorganisationer i FoU av ett universellt samhälle.

Källa: Hjälpmedelsinstitutet, Handikappförbunden, Riksdagen.se

Ämnen: