Ny skollag ger rätt till stöd – men bara tills eleven klarat godkänt

Ingegärd Hilborn, chefsjurist Skolinspektionen
Ingegärd Hilborn, chefsjurist Skolinspektionen
Enligt förslaget till ny skollag är det tydligt att varje elev har rätt till det stöd som behövs för att nå kunskapskraven, det vill säga godkänt.

Frågan är vad som händer med elever som har nått kunskapskravet och som har potential att få högre betyg, men som behöver stöd och verktyg för att nå dit. Kan en rektor plocka bort datorn och stödtimmarna när eleven nått godkänt? Eller har en elev med till exempel dyslexi lagstadgad rätt till stöd oavsett betygsnivå?

Skolinspektionens chefsjurist Ingegärd Hilborn presenterade lagförslaget på ett seminarium under Skolforum i oktober. Hon sa ”som jurist på en tillsynsmyndighet önskar jag att den nya lagen ska börja gälla”. Hon menar att nuvarande lag från 1985 har blivit ett lapptäcke av lagar, förordningar och tillägg. Den nya lagen blir enklare att tolka, rakare och tydligare. Dessutom får Skolinspektionen verktyg att agera i akuta situationer, till exempel genom att ge anmärkningar till skolor och utfärda vitesföreläggande. Hittills har Skolinspektionen i princip bara kunnat kritisera.

Men i lagförslaget finns en otydlighet som berör rätten till stöd. I paragrafen om särskilt stöd (3.2) står skrivet: ”För elever ... ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att nå kunskapskraven.”

Ämnen: