Ny teknik gynnar talböcker och taltidningar

Roland Esaiasson, Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Bild: T. Lundgren
Roland Esaiasson, Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Bild: T. Lundgren
Det händer mycket när det gäller möjligheten att lyssna till böcker och tidningar. Tekniken står inför ett generationsskifte.

Toleransen från omgivningen blir allt större och samtidigt ökar intresset för alternativa sätt att läsa. Intresset för att själv kunna ladda ner böcker är mycket stort, i synnerhet bland ungdomar, förklarar Roland Esaiasson, chef för Talboks- och punktskriftsbiblioteket.

 

 

Läs mer i Läs & Skriv nr 5 2011

Ämnen: