Nya it-strategier för skolan

Flicka med ipad
Bild: Eva Hedberg
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram nya it-strategier för skolväsendet. Syftet är ökad it-kompetens och likvärdig tillgång till it inom skolan.

God tillgång till datorer i skolan är ingen garanti för att för goda skolresultat. Det krävs också att lärarna vet hur datorerna och andra digitala verktyg kan användas för att stärka elevernas lärande. Idag ser det väldigt olika ut mellan olika skolor.

Den 24 september beslutade regeringen att ge Skolverket i uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet. En ska vända sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande skol­former och en till gymnasieskolan, gymnasiesär­skolan och skolväsendet för vuxna. 

Fokus i strategierna ska ligga på en likvärdig tillgång till it i skolan, samt på lärarnas och elevernas it-kompetens. Strategierna ska också innehålla förslag på praktiska insatser i skolan, som till exempel programmering på schemat. 

Källa: Regeringskansliet

Ämnen:

Länkar

Pressmeddelandet från regeringen