Nytt verktyg mot mobbning

SPSM lanserar ett verktyg som skolor kan användas för att tidigt upptäcka kränkningar mot barn med funktionsnedsättning. 8 % av eleverna i skolan mobbas och bland barn med funktionsnedsättning är andelen högre.

Skolan har just börjat för terminen och många barn går dit med glädje. Samtidigt pratar också medierna just nu väldigt mycket om en annan del av skolan – mobbningen. Enligt organisationen Friends, som arbetar mot mobbning, uppger 8 % av eleverna i svenska skolor att de mobbas.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, släpper nu ett stödmaterial som handlar om hur skolorna kan upptäcka om elever kan och får vara delaktiga i alla delar av skoldagen.

– Stödmaterialet är ett verktyg för att upptäcka det som skolan är ålagd att upptäcka och arbeta med, likabehandling och elevernas måluppfyllelse. Om skolan vänder blicken mot sin egen verksamhet kan man tidigt upptäcka vad som händer i den egna skolan och se vilka elever det är som blir exkluderade ur gemenskapen eller undervisningen, säger Tove Söderqvist Dunkers, en av författarna och utvecklingssamordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

I länklistan hittar du materialet från specialpedagogiska skolmyndigheten "Delaktighet – ett arbetssätt i skolan".

Ämnen:

Länkar

https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/ett-nytt-stodmaterial-ka...