Okonventionell stavning - inget problem

Barns okonventionella stavning och grammatik, när de skriver sms, hindrar dem inte från att lära sig reglerna för det formella språket – snarare tvärt om, visar engelsk forskning. För lärare är det viktigt att fortsätta att lära ut reglerna för det formella språket, men också att göra barnen medvetna om när regelbrotten är tillåtna.

Engelska forskare har studerat sms-meddelanden från 160 engelska barn uppdelade i två grupper; en grupp med barn mellan 8 och 10 år och en andra grupp med barn mellan 11 och 16 år. Sms-meddelanden jämfördes med resultaten från formella tester, i stavning, grammatik och kognitiva tester, som samma barn fick genomgå. De formella testerna som barnen genomgick var ett intelligenstest, ett grammatiktest, ett test med pseudoord, ett stavningstest och ett test när barnen fick markera ordgränser.

I sms-meddelanden studerade forskarna antalet och typen av regelbrott i grammatik och stavning och jämförde dem med resultaten från de formella testerna. Forskarna studerar två dagars sms-meddelande från varje barn, där de markerade sex typer av fel:

· Okonventionell stavning – en smiley i stället för ett vanligt skiljetecken.

· Regelbrott vid skiljetecken och stor bokstav.

· Utelämnade ord – ”u comin?".

· Användandet av ord som låter lika – ”their/they're".

· Grammatiskt fel ordform – ”they is".

· Ordreduktioner – ”hafta" istället för "have to".

Efter ett år följde forskarna upp testerna.

Resultaten visar att:

· De vanligaste typerna av regelbrott som barnen gjorde var: 1. Regelbrott vid skiljetecken och stor bokstav, 2. Utelämnade ord, och 3. Grammatiskt fel ordform.

· Användandet av grammatiskt fel ordform hos de yngre barnen, är kopplade till bättre stavningsförmåga 12 månader senare.

· Användandet av okonventionell stavning hos de yngre barnen, är kopplade till bättre förståelse för stavningsprocessen 12 månader senare.

· Regelbrott vid skiljetecken och stor bokstav hos de yngre barnen, är kopplade till sämre förståelse för stavningsprocessen och sämre stavningsförmåga 12 månader senare.

· Användandet av ordreduktioner hos de äldre barnen, är kopplade till bättre stavningsresultat efter 12 månader.

· Regelbrott vid skiljetecken och stor bokstav hos de äldre barnen, är kopplade till bättre stavning 12 månader senare.

· Användandet av grammatiskt fel ordform hos de äldre barnen, är också kopplade till bättre stavning 12 månader senare.

· Bevisen för kopplingen mellan grammatiskt regelbrott och generella förbättringar är starkare hos de äldre barnen, jämfört med den yngre gruppen.

Forskarna tror att de äldre barnen i studien oftare gör medvetna grammatiska regelbrott, av sociala skäl. Sedan styrs ibland också användandet eller utelämnandet av skiljetecken och stor bokstav, av självkorrigering i telefonteknologin. Annat som kan påverka regelbrott när barnen skickar sms-meddelanden är tidsbegränsning, mottagare, och hur viktigt barnet tycker att det är att använda ett korrekt språk i sms-meddelanden.

Forskarna påpekar att det är viktigt för lärare att lära ut konventionella regler för skrivet språk, men också uppmuntra till diskussioner kring olika typer av språk, och göra eleverna medvetna om när det är viktigt att använda konventionella regler och när regelbrott är tillåtna.

Clare Wood, som är en av forskarna bakom studien som utförts vid Coventry university, tror att resultaten kring ordreduktioner kan bero på att de till stor del är fonetiskt baserade. Många ordformer som används i sms-meddelanden, bygger på kopplingen mellan bokstäver och ljud. Språket är kreativt och ger barnen en chans att öva på färdigheter som formellt lärs ut i grundskolan. Detta enligt en artikel om studien som har publicerats i nätupplagan av BBC News.

 

En länk till originalartikeln finns i länklistan.

Där finns också en artikel om studien från BBC News.

Ämnen:

Länkar

Länk till artikeln
BBC