Omöjligt prov stoppar Tor från studier

Tor Ghai på Götgatan i Stockholm.
Om det hade varit möjligt att göra högskoleprovet med talsyntes, då skulle Tor Ghai sannolikt ha studerat till psykolog eller läkare. Eller åtminstone läst enstaka högskolekurser i psykologi och neurologi. Men nu går inte det.

Tor Ghai har stora lässvårigheter. Han läser mellan 50 och 75 ord i  minuten. En genomsnittlig läsare hinner 200 till 250 ord på samma tid. Som dyslektiker har Tor rätt att göra  högskoleprovet med 50% förlängd tid, men det räcker inte. Om Tor ska hinna läsa och svara på alla frågor måste provet förlängas med minst 150%. Men eftersom Tor snabbt blir trött och ofokuserad av läsning är inte heller det ett realistiskt  alternativ.

– All hjärnkapacitet går åt till att processa bokstäverna. Det finns ingen över för analys eller slutsatser. Och eftersom jag inte kan ta till mig inne- hållet måste jag läsa texten om och om igen. Det tar tid, kraft och är oerhört frustrerande, säger han.

När Tor istället använder talsyntes hinner han med lätthet läsa 250 ord i minuten. Talsyntesen tar hand om den krävande avkodningen och frigör resurser till förståelse och analys. Med talsyntes skulle Tor kunna göra hög- skoleprovet nästan som vem som helst.

– Om jag bara fick använda talsyntes på högskoleprovet skulle jag åtminstone ha en chans att komma in på någon av de utbildningar jag är intresserad av. Och jag vet att många andra med lässvårigheter befinner sig i samma situation som jag.

Text: Eva Hedberg

 

Läs hela artikeln i Läs&Skriv nr 3 2015 som du som medlem hittar i din brevlåda. På alla skolor finns tidningen på rektorsexpeditionen.

Som medlem kan du öronläsa tidningen.

Ämnen:

Länkar

Om olika sätt att läsa