Orden på jobbet deltar på Dysleximässan den 19–20 oktober i Karlstad.

Bild på Kicci Lönnerdahl, kvinna med glasögon och kort, rosa hår iklädd en grå t-shirt.
Kicci Lönnerdahl, CNC-operatör

-Följ dina drömmar. Det är bara du själv som sätter gränserna, säger Kicci Lönnerdahl. Eva von Bahr berättar om hur läsningen har påverkat hennes liv. Hon säger att; - Ingenting är omöjligt, jag befinner mig i en ständig och fantastisk utveckling.

Kom och lyssna på Kicci och Eva som berättar om sina erfarenheter. Den 20 oktober kl 10.40 föreläser Orden på jobbet en kortföreläsning, på Dysleximässan. Orden på jobbet visar möjligheter och lösningar för personer med dyslexi, dyskalkyli i arbetslivet.

Föreläsare: Kicci Lönnerdahl och Eva von Bahr, Orden på jobbet

Ämnen:

Länkar

Läs&Skriv nummer 3 2018