Påverkar dyslexi förmågan att teckna?

Qona Rankins, dyslexisamordnare vid Royal College of Art. Bild G Segeholm
Qona Rankins, dyslexisamordnare vid Royal College of Art. Bild G Segeholm
Påverkas förmågan att teckna av dyslexi? En engelsk studie undersöker detta.

På Royal College of Art i London har ungefär en fjärdedel av studenterna dyslexi. Till deras hjälp finns en supportavdelning. Många av studenterna med dyslexi klagar också på sin förmåga att teckna av. Men är det verkligen dyslexin som gör sig påmind?

För några år sedan inleddes en mindre studie på Royal College of Art och på Swansea Metropolitan University i England. Syftet var att utreda om det gick att se någon skillnad på teckningar gjorda av studenter med dyslexi respektive utan dyslexi.

Läs mera om resultaten av studien och vad resultaten ledde till i Läs & Skriv 2/2012.

Ämnen:

Länkar

Middlesex University Research Repository