Program för Dyslexidagarna i Malmö 2014

Dyslexidagarna går av stapeln 24-25 oktober 2014 på Stadionmässan.

Program Fredag den 24 oktober

 

Kongressalen

9.30  Välkommen – Inledning.

Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet FMLS, Anders Rubin, Malmö stad.

Vera Nord sjunger.

Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser:  En kunskapssammanställning.

Karin Stenström, SBU.

Samtal, frågor och svar: Karin Stenström, Christina Hellman, Ulrika Wolff och Gunilla Salo från utredningen samt Sven Eklöf, Dyslexiförbundet FMLS.

12.00  Två fleråriga studier om förebyggande träning och specialpedagogiska insatser.

Ulrika Wolff, forskare, Göteborgs universitet. 45 min

13.00  Tidsenliga alternativa verktyg vid läs- och skrivsvårigheter.

Johanna Kristensson, ”Logopeden i skolan”. 45 min

14.30  Diagnosens betydelse för eleven.

Olle Claesson, elev, Johanna Kajrup, psykolog och Cecilia Sjöbeck, specialpedagog SKED. 60 min

15.45  Att bygga ett språk - en stor uppgift för en liten människa.

Astrid Frylmark, leg logoped och läromedelsutvecklare. 45 min

16.30  DRAGNING I LOTTERIET

16.45  Att förebygga och kompensera för läs- och skrivsvårigheter. Så här arbetar vi i Helsingborg. Gertrud Ek, avdelningschef och Elisabeth Klevborn, specialpedagog. 45 min


Sal A+B

 

12.00 ”En läsande klass”. Läsförståelsestrategier i praktiken.

Marie Trapp, lärare som medverkar i projektet ”En läsande klass” och Anita Hildén, speciallärare. 45 min

13.00  Ett norskt kartläggningsmaterial som ger möjlighet att tidigt upptäcka flerspråkiga elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Janet Willert, Britt-Lis Persson och Pia Persson - SPSM. 60 min

14.30  Vad kommer den nya diskrimineringslagen att betyda för skolans verksamhet och tillgängligheten för funktionsnedsatta elever? Annika Jyrwall Åkerberg, IURIS HUMANI. 60 min

15.45  Nätverk och fortbildning kring dyslexi i Malmö stad

Kersti Ericsson och Annika Johansson. 45 min

16.45 Abonnemang på inlästa läromedel tillgängliga på olika plattformar!

Fredrik Kohlberg, Inläsningstjänst. 45 min

 

 Program Lördag den 25 oktober

 

Kongressalen

9.30  Satsa på undervisningen i engelska för elever med dyslexi!

Susanne af Sandeberg, Fil.mag. 30 min

10.15  Varför blir engelskan ofta svår för elever med dyslexi? Hur kan vi hjälpa dem?

Malin Holmberg, lärare på Läs- och Skrivforum i Kungälv. 50 min

11.15  Alternativa verktyg – på vilket sätt?

John Hanson rådgivare med inriktning IT i lärandet, Specialpedagogiska skolmyndigheten – SPSM. 45 min

12.15  Vera Nord med orkester underhåller 30 min

13.00  Ett liv med Dysse.

Föreläsningsduon Dysse består av Petra Nylén och Niklas Nilsson, båda dyslektiker. 45 min

14.15  Matematiksvårigheter/Dyskalkyli. Räkna med dem som räknar på fingrarna!

Gunne Bergström, speciallärare i matematik. 45 min

15.00  DRAGNING I LOTTERIET

15.30  Om alternativa medier och de många vägarna till litteraturen.

Malmö stadsbibliotek om nedladdning av talböcker via Legimus, e-böcker mm. Hillevi Andreasson, bibliotekarie.


 

Sal A+B

9.30  Läsförståelse och hur dess olika komponenter kan användas i textsamtal.

Specialpedagog Lena Franzén. 35 min

10.15  Effektivare studier - att läsa för att lära studieteknik.

Annika Johansson, specialpedagog på gymnasiet.   45 min

11.15  Projektet ”Begripsam”. Hur skapar vi ett tillgängligt samhälle för personer med kognitiva svårigheter?

Redogörelse för intressant arbete med att skapa tillgänglighet och standarder som utgår från brukarna själva. Torbjörn Lundgren, projektledare. 45 min

13.00 Talande textremsa på bio och på TV. Redogörelse för nya möjligheter genom Dyslexiförbundet FMLS utvecklingsprojekt.

Eva Hedberg, projektledare. 30 min

13.30 Landstingen och dyslexi. Vilka landsting utreder dyslexi och förskriver hjälpmedel till barn respektive vuxna.

Dyslexiförbundet FMLS enkät 2014. Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet FMLS. 30 min 

14.15  Hur kan man få stöd inom vuxenutbildningen?

Skriv- och lästeamet i Helsingborg berättar om stödet de erbjuder för studerande med dyslexi. Joakim Uppsäll-Sjögren, IT-tekniker, och Elisabeth Svensson leg logoped. 45 min

15.30  Hur ser det ut med dyslexifrågorna i Europa?

Lars Sander, Ordblindeföreningen Danmark och Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet FMLS. Båda tillhörande Europeiska Dyslexi-Associationen – EDA. 30 min

 

Ämnen:

Relaterade artiklar

Dyslexidagarna i Malmö 24–25 oktober