Provsituationen kan testas mot lagen

Flicka vid skolbänk
Är det diskriminerande att utsättas för det obehag som det innebär att behöva göra nationella proven utan uppläsning om man har läs- och skrivsvårigheter? Malmöföreningen menar att det kan vara så.

Diskrimineringslagen om bristande tillgänglighet kom den 1 januari 2015. Lagen prövas genom att privatpersoner anmäler diskrimineringsfall till diskrimineringsombudsmannen.

Nu menar föreningen Malmö mot diskriminering att situationen där elever nekas att använda sina alternativa verktyg på de nationella proven, borde prövas mot lagen:

– Det är kanske inte själva provresultatet som är huvudfrågan utan barnets känsla av obehag och tillkortakommande som är diskriminering, säger juristen Johanna Ingemarsson i en intervju i Sydsvenskan.

Hon menar på att Skolverket hade vunnit på att låta barn med läs och skrivsvårigheter få provet uppläst och mäta deras resultat mot andras.

– Man missar möjligheten att se hur grupperna utvecklas när alla barn klumpas ihop. Barn med dyslexi kontra andra elever.

Ämnen:

Relaterade artiklar

Nationella prov och dyslexi
Sju forskare om nationell prov