Rätt träning ger bättre läsning!

Det slår SBU fast i rapporten "Dyslexi hos barn och ungdomar". Nu är det dessutom bevisat att dyslexi går att upptäcka redan i förskolan.

Rapporten konstaterar också att det idag saknas tydliga riktlinjer  för hur barn och ungdomar ska utredas vid misstanken om dyslexi. En orsak är att det idag används mer än 50 olika tester för att upptäcka och utreda barn och unga med dyslexi. Inget av testerna är vetenskapligt utvärderat. Men andra ord, det saknas studier som undersöker om testerna är tillförlitliga och mäter det de ska. SBU säger inget om huruvida testerna som finns är bra eller dåliga.

Rapporten har gjorts av SBU på uppdrag av Socialstyrelsen. (SBU=Statens beredning för medicinsk utvärdering)

Läs mer i Läs & Skriv

Ämnen:

Länkar

Sveriges Radio
Lärarnas Tidning
Sveriges Radio
Svenska Dagbladet
Pressmeddelande
SBU