Rättelse för Läs&Skriv nr 4 2015

Tidningen som i dag kommer i medlemmarnas och prenumeranternas brevlådor innehåller en felaktig kontaktlista till förbundet och till alla distrikt. Här kan du hitta den korrekta listan.

Kontaktlista

 

Dyslexiförbundet FMLS

Vintergatan 2,172 69 Sundbyberg

Tel 08-665 17 00, kl 9-15

forbundet[a]dyslexi.org

 

Kanslichef:

Erik Hall
erik.hall[a]dyslexi.org
 

Förbundsordförande:

Bengt-Erik Johansson,
Tel 070-238 63 20
Bengt-Erik.johnsson[a]dyslexi.org

 

Distrikt

Blekinge län
Niklas 0scarsson
Tel 070-633 65 31
blekinge[a]dyslexi.org

 

Dalarnas län
Vakant
dalarna[a]dyslexi.org

 

Gotlands län
Olle Hammarberg
Tel 0498-21 7436
gotland[a]dyslexi.org

 

Gävleborgs län
Hälsinglands lokalförening
Lena Andersson
Tel 070 333 28 43
halsingland[a]dysIexi.org

 

Hallands län
Erling Nylén
Tel 0345-103 42
halland[d]dyslexi.org

 

Jämtlands län

Vakant

jamtland[a]dyslexi.org

 

Jönköpings län

Conny Gustafsson

Tel 070-474 78 65

jonkoping[a]dyslexi.org

 

Kalmar län

Lisa Lundqvist

kalmar_lan[a]dyslexi.org

 

Kronobergs län

Vakant

 

Norrbottens län

Bengt Westling

Tel: 070-300 96 09

norrbotten[a]dyslexi.org

 

Skåne län

lngrid Andersson

Tel 070-733 18 39

skane[a]dyslexi.org

 

Stockholms län

Susanna Cederqvist

Tel 073-63297 17

stockholms_lan[a]dyslexi.org

 

Sörmlands län

Lisbeth Flodman

Tel 073-721 5230

sormland[a]dyslexi.org

 

Uppsala län

Tel 070-605 67 45

uppsala_lan[a]dyslexi.org

 

Värmlands län

Margareta Lundberg

Tel 073-032 82 61

varmland[a]dyslexi.org

 

Västerbottens län

Fredrik Lönneborg

070 664 0 338

vasterbotten[a]dyslexi.org

 

Västernorrlands län

Ådalens lokalförening

Jan Brundin

Tel 070-3439745

adalen[a]dyslexi.org

 

Västmanlands län

Tommy Karlsson

Tel 070-654 64 69

vastmanland[a]dyslexi.org

 

Västra Götalands län

Kjell-Åke Eriksson

Tel 031-15 6 400

vastra_gotaland[a]dyslexi.org

 

Örebro län

Gert Andersson

Tel 070-7549629

orebro_lan[a]dyslexi.org

 

Östergötlands län

Beatrice Gustafsson

Tel 070-251 16 85

ostergotland[a]dyslexi.org

 

Ämnen: