Regeringen vill hindra diskriminering

Regeringskansliets logga
Myndigheten för delaktighet och Diskrimineringsombudsmannen har fått i uppdrag att sprida kunskap om FN:s konvention om funktionsnedsattas rättigheter.

Nu har regeringen beslutat att ge Myndigheten för delaktighet (MFD) och Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att genomföra en satsning för att öka kunskapen om innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår också att informera om att bristande tillgänglighet numer är en form av diskriminering. Med satsningen vill regeringen att Sverige ska bli bättre på att uppfylla konventionens krav vad gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Satsningen riktar sig till myndigheter, kommuner, organisationer och enskilda personer.

-Syftet med uppdraget är att motverka diskriminering genom att öka kunskap och medvetenhet om dessa rättigheter samt att bidra till en ökad delaktighet och tillgänglighet. Det är särskilt viktigt att genomföra arbetet i nära kontakt med funktionshindersorganisationerna och att engagera personer med funktionsnedsättning i arbetet, bland annat för att visa på effektiva vägar att motverka diskriminering, säger Barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i regeringens pressmeddelande.

Satsningen ska pågå under åren 2015-2017

Källa: Regeringen.se

Ämnen:

Relaterade artiklar

FN kritiserar Sverige för läget i skolan

Länkar

Pressmeddelande