Resonera och räkna – föreläsning i Uppsala

Undervisar du i förskoleklass och undrar hur du kan utmana matematiskt tänkande och förebygga matematiksvårigheter. Lyssna på Görel Sterner 19 april i Uppsala.

Görel Sterner från Nationellt Centrum för matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet och Lena Wiklund förskoleklasslärare vid Brunnsängskolan i Södertälje föreläser om hur förskoleklassens undervisning kan utmana elevers matematiska tänkande och bidra till att förebygga matematiksvårigheter.

Målgrupp för föreläsningen är framförallt pedagoger.

Information om föreläsningen hittar du i länklistan, liksom information om anmälan.

Om NCM

NCM:s uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet och inrättades genom regeringsbeslut i januari 1999. NCM är ett av flera resurscentra för olika skolämnen som inrättats de senaste 15 åren.

Text: Anne Sahlin

Ämnen:

Länkar

NCM om föreläsningen
Anmälan till föreläsning hos NCM