Riksdagspartiernas webbplatser utestänger funktionsnedsatta

Riksdagshuset i Stockholm (Foto: Melker Dahlstrand)
Riksdagshuset i Stockholm (Foto: Melker Dahlstrand)
Riksdagspartiernas webbplatser följer inte internationell standard. Vissa användare utestängs helt, andra har svårt att läsa sidorna och ta till sig informationen.

Företaget Funka har granskat riksdagspartiernas webbplatser, inför riksdagsvalet. En majoritet av partierna bryter mot internationella riktlinjer, som partierna ska rätta sig efter. Enligt företaget Funka, får personer med läs- och skrivsvårigheter därför problem att på ett självständigt sätt skapa sig en uppfattning om vad partierna står för.

– Det är en skandal för demokratin i ett land som Sverige, säger Susanna Laurin, VD på Funka. Större partier verkar generellt satsa på häftig design, vilket kan gå ut över tillgängligheten.

Ämnen: