Saknade elever

Bekymrad tonåring på sängen.
Skolfrånvaro är ett dåligt uppmärksammat problem. Utredningen om frånvaron föreslår tydligare ansvar och snabbare uppföljning.

Utredningen om elever med stor frånvaro i grundskolan är slutförd och lämnad till regeringen. Titeln är: Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94).

Utredningen hade i uppdrag att kartlägga långvarig och ofta återkommande frånvaro, vare sig den är giltig eller ogiltig. Den visar att vi har dålig kontroll över frånvaron i skolan generellt och skolorna arbetar sällan förebyggande för att undvika frånvaro. Utredningen föreslår ett antal åtgärder:

* Skollagen behöver bli tydligare när det gäller rektor/huvudmans ansvar för rätt åtgärder.

* Rektor måste snabbt göra en utredning av orsakerna till frånvaro. Hen ska ansvara för att utredning och åtgärder sätts in.

* Elev och vårdnadshavare ska ha samråd. Även elevhälsan behöver ofta kopplas in.

* Rektor ska anmäla frånvaro till huvudman när det behövs.

* Åtgärder som vidtas av skolan ska dokumenteras.

Ämnen:

Länkar

Artikel i Expressen
Föreningen Socialpolitik

Bifogat material

PDF icon Utredningen om skolfrånvaro