Sätt en QR-kod på valsedeln

Man i kostym och glasögon
I slutet av februari var jag inbjuden till FN i Wien. Varje år hålls den internationella konferensen Zero Project, som sprider goda exempel om tillgänglighet från hela världen. För ett år sedan gjorde jag en digital kurs för politiker, om hur man skriver (och pratar) lättläst. Nu blev den kursen ”Bli en lättläst politiker” uppmärksammad i FN.

Vad handlar det om? 
9 april är det val i Israel. Då kommer alla vallokaler att vara utrustade med läsande glasögon från Orcam. Det visade Or Cohen från organisationen Access Israel på konferensen Zero Project hos FN i Wien. I Sverige borde vi sätta QR-kod på valsedlarna, så att väljaren kan få texten uppläst med mobilen, menar artikelförfattaren. 


Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan åkte jag till Wien för att berätta om arbetet och ta emot en utmärkelse. Flera länder har gjort framsteg när det gäller ökat valdeltagande. I Spanien har äntligen personer med intellektuella funktionshinder fått rösträtt. En representant för Spanien berättade om detta på samma seminarium som jag deltog i ”Inclusive voter information”.   

Flera länder låter sina medborgare rösta digitalt, exempelvis Canada, Brasilien, Mexico och Israel. I Canada får personer med funktionsnedsättning anmäla sina behov i förväg, därefter ska de få rösta digitalt, om det är den anpassning som de behöver, berättade Canadas representant. 13 procent av Mexicos medborgare bor utomlands.  
De kan rösta elektroniskt. Brasilien har använt sig av elektroniska val i 20 år. Alla behöver ta sig till röstningslokalen, men väl där finns exempelvis Braille för blinda i den maskin som används för att rösta.  

I Israel ska blinda kunna använda sig av Orcams läsande glasögon, som ska finnas i alla vallokaler i vårens val. På så vis behöver ingen stödperson följa med in i valbåset och valhemligheten stärks.   

I Sverige tycker jag att vi borde pröva QR-kod på valsedlarna. Då kan fler väljare särskilja valsedlarna från varandra på egen hand och valhemligheten stärks. Med hjälp av en mobiltelefon kan du då få valsedelns text uppläst för dig. Genom att placera QR-koden till exempel längst ned i vänstra hörnet, vet även synskadade vart de kan rikta mobilen för att få uppläst text. 

Till valet 2018 infördes partisymboler i färg på valsedlarna i Sverige. Det var en följd av kampanjer under Almedalsveckan som Studieförbundet Vuxenskolan genomfört, för att lyfta behovet av lättläst politik. En av dessa kampanjer fick ordföranden i den svenska demokratiutredningen (SOU 2016:5) Olle Westberg att föreslå partisymboler på valsedlarna. Nu är det dags att införa QR-kod!  

Det digitala samhället är här. Sverige kan med fördel låta de som har svårast att delta i allmänna val att testa nya digitala lösningar. 

Text: Ylva Bjelle, som vid sidan av redaktörsrollen på denna tidning även är Ordförande i Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet. 

Ämnen: