Screening för dyskalkyli testas i examensarbete

Bilder på Lovisa Verner (till vänster) och Åse Prodér.
Lovisa Verner (till vänster) och Åse Prodér (till höger) djupdyker i dyskalkyli i sitt examensarbete i sin logopedutbildning i Göteborg.
Den som har dyskalkyli har svårigheter att räkna. Det är svårt att kombinera siffrorna. Att sätta ihop siffrorna 3 och 5 blir 35, men vad är tiotal och vad är ental? Lovisa Verner liknar det vid sammanblandningen av bokstäverna b och d, för den som har dyslexi.

- Hjärnan har svårt att urskilja och sätta ihop siffror. Denna specifika svårighet finns det mindre forskning om än dyslexi. Få län utreder dyskalkyli. Därför ville vi i vårt examensarbete uppmärksamma detta.

I maj blir Lovisa Verner och Åse Prodér färdiga logopeder efter 4,5 års studier vid Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs Universitet. I sitt examensarbete har de låtit barn på mellanstadiet testa en screening för dyskalkyli.

- Själva screeningen går på en kvart. Det är en första test för att hitta de elever som har svårt med siffror. Testmaterialet heter ”Diagnostiskt Test av Siffror och Aritmetik” (DTSA) och är skapat av Jakob Åsberg Johnels.

Screeningen består av tre steg.

  1. Eleven får göra en självskattning.
  2. Har du svårt för siffror? Använder du fingrarna när du räknar? Har du svårt för klockan? osv.
  3. I en två-minuters-test får eleven jämföra tal. Det gäller att snabbt markera till exempel det högsta talet, 7 eller 3, 13 eller 18. Här får eleven också markera områden med prickar, för att snabbt avgöra var det finns flest prickar.
  4. Enklare räkneuppgifter som innehåller ental, tiotal och hundratal.

Screeningen har fungerat väl, berättar Lovisa Verner. Den mäter det den ska och har tillförlitlighet. Men innan den sprids för att användas bredare behövs mer forskning.

- Troligtvis behövs ytterligare en forskningsbaserad test, för att denna screening för dyskalkyli ska anses ha beprövad erfarenhet.

I höst börjar Lovisa Verner arbeta på en hjälpmedelscentral i Örebro. Åse Prodér har anställts på en logopedmottagning i Alingsås. Den lasarettsanknutna mottagningen i Alingsås har sökt pengar för att utöka sina utredningar till att även omfatta dyskalkyli-utredningar. Det är inte många landsting som utreder dyskalkyli. Stockholm och Skåne ligger i framkant.

Text: Ylva Bjelle 

Ämnen: