Självkännedom hjälper i arbetslivet

Arbetsförmedlare Kent Sköld med kollega Jens Altnäs.
Arbetsförmedlare Kent Sköld med kollega Jens Altnäs. Bild E Hedberg
Vissa yrken ställer extra höga krav på läs-, skriv- och räkneförmågorna. Men man kan inte generellt säga att personer med dyslexi är olämpliga för dessa yrken, menar arbetsförmedlare Kent Sköld.

–Det är så individuellt vad man klarar av. Jag vet både sjuksköterskor och läkare med dyslexi som klarar sina arbeten galant. Men så finns det de med grava svårigheter som skulle kunna få stora problem om de hamnar på fel plats i yrkeslivet, säger Kent Sköld.

Självkännedom är a och o för att hamna rätt i arbetslivet. Det gäller för alla, inte bara de som har dyslexi eller dyskalkyli. Om du känner till dina svaga sidor på kan du undvika att försätta dig i situationer där du riskerar att göra allvarliga fel eller att bränna ut dig. Och vet du vad du är bra på, kan du utveckla strategier som hjälper dig att klara av krångliga situationer. 

 

Läs hela artikeln i Läs&Skriv nr 1 2012

Ämnen:

Relaterade artiklar

Syster Lena väljer bort akuten