Skolan lär ut - hemmet befäster

Elisabeth Marx
Elisabeth Marx
Skolan är skyldig att lära alla barn att läsa med flyt. Som förälder borde du kunna lita på att skolan sköter sin uppgift. Men tyvärr fungerar det inte alltid. Har du ett barn med särskilda behov måste du alltid vara uppmärksam på barnens skolsituation.

Många gånger är det föräldrarna som först inser att läsinlärningen inte fungerar. De frågar i skolan hur det går och uttrycker sin oro.

– Det värsta en läraren kan svara är ”oroa dig inte”. För det är klart att föräldrar oroar sig. De vill inte höra de orden. De vill ha klara besked och se att skolan gör något konkret åt problemet.

Elisabeth Marx är speciallärare och själv förälder till ett vuxet barn med dyslexi. Hon jobbar i en gymnasieskola i Stockholm, föreläser på universitetet, gör läs- och skrivutredningar och handleder lärare och föräldrar. Hon menar att skolan måste bli bättre på att ta föräldrarnas oro på allvar. Om något inte stämmer ska skolan göra en pedagogisk utredning. Helst ska skolan ha upptäckt barnets behov redan innan föräldrarna börjat oroa sig, exempelvis genom att screena alla elever vid skolstart. Om läraren upptäcker att barnet lär sig långsamt, då måste föräldrarna få veta det och även hur skolan jobbar för att komma tillrätta med problemen.

När allt verkar flyta på är det lätt att slappna av. Men gör inte det, varnar Elisabeth Marx. Plötsligt kan det bli förändringar, till exempel en vikarie. Då måste du vara där och försäkra dig om att ditt barn får nödvändigt stöd.

Föräldrar har också ansvar för hur det går. Du ska se till att ditt barn kommer till skolan utsövd och med frukost i magen. Du måste hjälpa barnet att komma ihåg och att få struktur. Det är inte din uppgift att lära ditt barn att läsa, det ska skolan göra. Men som förälder ska du hjälpa barnet att befästa det det lärt sig i skolan, till exempel genom att läsa högt med barnet en stund varje dag.

– Föräldrar skjutsar sina barn land och rike runt, men många tycker inte att de hinner läsa 20 minuter om dagen med barnet. Om de förstod hur viktigt det är skulle de nog tänka annorlunda, säger Elisabeth Marx.

Om barnet inte vill lästräna?

Läs tillsammans, ta varannan mening. Ibland är det lättare för barnet att läsa högt för en annan vuxen. Kanske kan du byta tjänst med grannen. Ditt barn gör sin läsläxa hos dem, och du gör en tjänst för deras barn. Vissa ordnar ett belöningssystem, som att barnet får en stjärna efter varje högläsning. När barnet samlat ett antal stjärnor får det välja en leksak i leksaksaffären eller göra något annat roligt. Fungerar inget bör man be om hjälp i skolan. Elisabeth Marx berättar om en skola som skapade ett fadderssystem, yngre elever läste högt för äldre elever. Att vara ”läsfadder” var frivilligt och skedde under handledning av lärare.

När ska jag börja oroa mig för mitt barns läs- och skrivförmåga?

Ett tidigt varningstecken är om barnet helt saknar intresse för bokstäver och ljud. Ett annat är om barnet efter någon termin förlorar lusten att gå till skolan, eller om bara raster och fritids är roligt. Och barnet halkar efter i skolan, och om skola och läxor blir en ständig källa till konflikter.

Kontakta läraren om du är orolig. Acceptera inte svaret ”det ordnar sig”, kräv besked och handling. Även om du är frustrerad är det viktigt att sköta kontakten med skolan på ett vuxet sätt, menar Elisabeth Marx. Och prata aldrig illa om skolan inför ditt barn, barnet måste känna lojalitet med skolan för att lyckas.  

Vad ska skolan göra?

Elevens svårigheter ska noga utredas och ett åtgärdsprogram upprättas, då ska pedagog, förälder och elev vara med. Åtgärdsprogrammet ska vara detaljerat och beskriva vad som ska göras, när och av vem. Åtgärdsprogram måste regelbundet utvärderas och uppdateras.

Om skolan inte sköter sin uppgift

– Samarbete är vägen fram. Men om du har försökt på alla sätt, pratat med lärare, specialpedagog och rektor, och det fortfarande inte händer något. Då är den absolut sista utvägen att anmäla skolan till Skolinspektionen, säger Elisabeth Marx.

Text och bild: Eva Hedberg

 

Material för föräldrar:

  • Smart start vid lässvårigheter och dyslexi. Andersson, B, Belfrage, L & Sjölund, E (2006). Natur och Kultur.
  • Hitta läsningen! Så hjälper du ditt barn att lyckas med ljud och bokstäver. Dvd. Kod-Knäckarna,
  • Föräldrar – En resurs för sina barn. Broschyr och cd. På svenska, engelska, arabiska, persiska, sorani och somaliska. Kod-Knäckarna, Belfrage, L & Heimdal, S (2005).
  • Läskpärmen. Pärm om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Tar upp kartläggning, åtgärdsprogram, engelskundervisning, betygsättning, arbetsminne m.m.  FDB (Föräldraföreningen för dyslektiska barn)

Ämnen: