Skolverket ändrar i betygssystemet

Bild på ett barn som sitter vid ett bord och skriver.
Bild: ClipArt
Nuvarande betygsystem kritiseras för att vara både otydligt och orättvist. Skolverket föreslår förändringar som gör det lättare för lärare att sätta högre betyg.

2011 infördes en ny betygsskala, A-F. Med fler betygssteg och tydligare kunskapskrav skulle likvärdigheten i betygssättningen förbättras. Men Skolverkets utvärdering visar att kunskapskraven fortfarande är otydliga och att systemet slår orättvist mot vissa elever.

En tröskeleffekt gör det svårt för läraren att sätta rättvisa betyg på elever som inte uppfyller samtliga delar av kunskapskraven för ett visst betyg. I dag kan en elev som har A i alla delmoment utom ett som hen har C i bara få B eller C i betyg. En elev som har A i alla delar utom en som hen har F i ska egentligen underkännas. Elevens svagheter får en avgörande roll för betyget. Men nu underlättar Skolverket för lärarna att sätta rättvisa betyg.

– Många lärare tycker att betygssystemet slår hårt mot vissa elever och elever upplever att deras betyg avgörs av enstaka svaga prestationer. Därför presenterar vi flera förslag till förbättringar. En av åtgärderna kan börja användas redan nu i vårens betygsättning, säger enhetschef Karin Hector Stahre i ett pressmeddelande från Skolverket. 

 

Ämnen:

Länkar

http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/pressmeddelan...
http://www.skolverket.se/bedomning/betyg