Skolverket i Solna tingsrätt

Till vänster ombudet Stellan Gärde, i mitten Helene Kindstedt, Dyslexiförbundet och till höger, Paul Lappalainen, expert på diskrimineringsfrågor. Bild: Ester Hedberg.
En elev med dyslexi har stämt Skolverket. Eleven har inte fått använda hjälpmedel under nationella proven i årskurs sex och anser därför att hen utsatts för diskriminering.

Ombudet Stellan Gärde menar att Diskrimineringslagen kan tillämpas. Han menar att eleven har utsatts för diskriminering och att skadestånd bör ges. Skolverket menar att det inte skett någon diskriminering.
Förhandlingarna hölls i Solna tingsrätt den 14 december och dom kommer onsdagen den 22 december.

 

 

Ämnen: