Snart dags för ny tidning

Om en till två veckor kommer tidningen Läs & Skriv nr 2 2020 i din brevlåda. Den handlar bland annat om ett väldigt aktuellt ämne: distansundervisning. Sedan kan du också läsa ett porträtt om Olof Wretling. Och vad händer egentligen med rättsprocessen kring de nationella proven?

Välkommen till 28 sidor om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och räknesvårigheter/dyskalkyli. Trevlig läsning!

Medlemmar och prenumeranter kommer att kunna ladda ner tidningen från medlemssidorna: https://www.dyslexi.org/medlem

Vill du bli medlem: https://www.dyslexi.org/forbundet/medlemskap

Vill du prenumerera på tidningen: https://www.dyslexi.org/tidningen-las-skriv/prenumerera

Ämnen: