Studiecirkel om dyslexi på Luleåanstalten och i Malmö

Bild på två personer, enman med vitt skägg, keps och glasögon tillsammans med en kvinna med uppsatt hår
Cirkelledarna Bengt Westling och Lena Jansson
Studiecirkeln Orden på jobbet har genomförts på Luleåanstalten. – Flera av deltagarna lyssnar nu på körkortsteori via ljudbok, berättar cirkelledaren Bengt Westling från Dyslexiförbundet.

Dyslexiförbundets Arvsfondsprojekt  Orden på jobbet har tagit fram en studiecirkel. De som deltar får lära sig mer om hur ord och siffror påverkar arbetslivet. De får också lära sig olika appar, som kan förenkla vardagen för den som har svårt att läsa och skriva. Cirkelledare är Orden på jobbets ambassadörer runt om i Sverige.  

Bengt Westling är en av ambassadörerna i Orden på jobbet i Norra Sverige. I januari startade han studiecirkeln Orden på jobbet på Luleåanstalten. 
- Jag har länge varit engagerad i grabbarna som hamnar på anstalterna här uppe. Jag har besökt dem under många år, eftersom jag förutom Dyslexiförbundet även är engagerad i Riksförbundet Attention. 

I januari genomfördes den första studiecirkeln i Luleå. Nio interner deltog. Vid första tillfället fick alla tillfälle att berätta om sina egna erfarenheter.  
- Somliga har dyslexi och flera har läs- och skrivsvårigheter. Många har hoppat av skolan i förtid, säger Bengt Westling. 

På anstalt finns inget internet. Så för att visa appar fick Bengt ladda ner dem på sin egen iPad i förväg. En träff ägnades åt just olika appar, som kan underlätta vardagen. Bengt visade appar för uppläsning, diktering och rättstavning till exempel röstmemon och Stava Rex.  

De som önskade kunde också få tillgång till inlästa böcker genom lärarens Legimus. 
- Två av killarna lyssnar nu på körkortsteori, för att senare kunna ta körkort.  

En annan lyssnar på en teoribok för att kunna ta körkort för tung lastbil, berättar Bengt.  

Lena Jansson var cirkelledare tillsammans med Bengt Jansson. Hur mottogs studiecirkel bland deltagarna? 

- Dessa unga killar har ofta en del att lära om samhället i stort. Den kunskap vi förmedlar, om rättigheter och hjälpmedel, har därför varit ett uppskattat inslag. 

Till våren genomför Orden på jobbet två studiecirklar om dyslexi även på anstalten i Haparanda.  


Orden på jobbet  

Studiecirkeln Orden på jobbet har även genomförts i Malmö på Fontänhuset. Cirkelledare var ambassadören Eva von Bahr. 
–  Äntligen!  Vi blev fem stycken deltagare. Det blev superkul för mig att äntligen få starta, säger Eva von Bahr.  

ABF har anpassat sitt material till cirkelledare med dyslexi, så Eva slipper fylla i papper. Närvaron sköts i stället digitalt. 


Orden på jobbet håller konferens

Ett arbetsliv för alla

Dag: 10 april

Tid: 13.00-16.15

Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm

Anmälan: via hemsidan www.ordenpajobbet.se

 

Text: Ylva Bjelle 

Ämnen: