Studiepaket om pysparagrafen

Vad innebär pysparagrafen? Ett nytt studiepaket förklarar pysparagrafen i detalj.

Skolverket och specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett studiepaket för att försöka förklara alla oklarheter kring pysparagrafen.

Paketet omfattar fyra områden:

· Elevernas rätt till utbildning och stöd

· Individanpassning av undervisningen

· Bedömning, prov och betygsättning

· Hur fungerar pysparagrafen i praktiken

 

Paketet består av fyra filmer med tillhörande läsanvisning och diskussionsmaterial. Det vänder sig till skolpersonal som har funderingar kring bedömning och betygsättning för elever med funktionsnedsättning.

 

Läs mera om studiepaket att hos Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer om pysparagrafen i den relaterade artikeln.

Ämnen:

Relaterade artiklar

Undantagsbestämmelsen /Pysparagrafen

Länkar

https://www.spsm.se/stod/stodmaterial/