Sverige har fått en ny skollag

Mötesdeltagare sitter runt ett bord
Mötesdeltagare sitter runt ett bord
Tisdagen den 22 juni 2010 röstade riksdagen ja till förslaget om ny skollag.

Men om de rödgröna vinner i höst kommer delar av lagen att rivas upp.

Förslaget till skollagen diskuterades i riksdagen under måndagen. De tre partierna i opposition reserverade sig på inte mindre än 58 punkter. Kritiken handlade bland annat om att skollagen saknar tydliga direktiv för hur resurser ska fördelas mellan skolor.

Den socialdemokratiska skolpolitikern Marie Granlund var kritisk till att regeringen skyndat på ärendet och att tiden för att gå igenom förslaget varit allt för kort. Hon poängterade också att lagrådet så sent som i mars gett förslaget omfattande kritik. Men trots all kritik står de rödgröna bakom 90 % av den nya skollagen, som de menar finns kvar sedan deras tidigare skollagsarbete.

I debatten framgick att de rödgröna tagit till sig Handikapprörelsens oro om vad som händer med det specialpedagogiska stödet för elever med funktionsnedsättningar, att lagen bara garanterar stöd till nivå godkänt. Alla tre partier nämnde falluckan i sina anförande. Däremot tog ingen av alliansens skolpolitiker upp frågan. Jan Björklund sa som tidigare att den nya lagen garanterar att alla elever ska få det stöd de behöver för att nå målen. Ingen nämnde mötet med Handikapprörelsen från förra veckan, där statssekreterare Östberg lovade att förtydliga vad som gäller med det specialpedagogiska stödet i kommande grundskoleförordningen.

Läs&Skriv hade tidigare skickat en förfrågan till Marie Granlund om hur de rödgröna såg på falluckan. Efter att beslutet om skollagen var fattat kom ett mejlsvar till redaktionen från henne. Hon skriver: ”Om skollagen innebär försämringar för elever med funktionsnedsättningar är vi beredda att ändra på detta.”

Den nya skollagen börjar gälla den 1 juli år 2011.

Ämnen: