Teknikstöd i skolan öppnar möjligheter

Gymnasieeleverna har utrustats med tekniska hjälpmedel. Hjälpmedlen gav dem snabbt tillbaka självförtroendet och studiemotivationen.

Teknikstöd i skolan öppnar möjligheter.

Elever i gymnasieskolan har i två olika försöksverksamheter utrustats med tekniska hjälpmedel i undervisningen. Resultatet är mycket glädjande och positivt. I slutrapporten berättar flera elever att de i princip hade gett upp innan de fick hjälp. Utbildning och framtida jobb kändes som en utopi. Med hjälpmedlen återvanns självförtroende och studiemotivation på mycket kort tid.

Projekten har genomförts av Hjälpmedelsinstitutet och det ena är ett Arvsfondsprojekt i samarbete med bland andra Dyslexiförbundet FMLS. Detta projekt löper ett år till och heter ”Vägar till Arbete”.

Det andra är ett regeringsuppdrag som avslutats nyligen – ”Teknikstöd i skolan”.

En bärande del i arbetet har varit att finna eleverna, utan att för den skull välja ut dem efter diagnos. Metoden har varit att med hjälp av arbetsterapeuter genomföra en så kallad BAS-utredning. Utredningen fokuserar på styrkor och svagheter.

Det visade sig att det fanns ganska många elever i gymnasieklasserna som hade behov av teknikstöd för att få ordning på sina studier. Det absolut största behovet gällde hjälp att organisera sin skolvardag; tider, platser, läxor, böcker mm. Detta behov gällde alla eventuella diagnoser som kunde skönjas bland eleverna. Andra stora behov var naturligtvis stöd för att läsa och skriva.

Efter BAS-utredningen utrustades eleverna med olika typer av tekniska hjälpmedel.

Erfarenheterna visar att man med ganska små medel kan öka måluppfyllelsen. Eleverna upplevde både förbättrade studieresultat, ökad trivsel och studiemotivation och att de plötsligt hade enklare att hantera besvärliga situationer i skolan.

Projektet har naturligtvis ringat in en del svårigheter också. Bland annat att teknik ofta finns, men inte kunskap om att använda den.

En annan erfarenhet är hur positivt det varit att få in en ny profession i skolan, som inte funnits där tidigare – arbetsterapeuten. Dennes förhållningssätt och arbetsmetod passar väl in i skolmiljön och anknyter mer till arbetslivsinriktat arbete.

I projektet har flera hundra elever deltagit i några utvalda försökskommuner. Det finns ett brett underlag av elever att dra slutsatser från. Hjälpmedelsinstitutet har nu sökt medel för att göra en uppföljare med elever i grundskolan.

Projektet ”Vägar till arbete” genomför nu under det sista projektåret tre slutkonferenser; 3 december i Umeå, 11 februari 2014 i Göteborg och 12 mars 2014 i Stockholm.

Sven Eklöf

 

Ämnen: