Vad kan facket Kommunal göra?

Bild på en  man och en kvinna, fotot är taget utomhus
Per Holmström, förste vice ordförande Kommunal och Janet Eltebo, projektledare Orden på jobbet i minglet på Järvaveckan 2018.
Per Holmström är förste vice ordförande Kommunal och medverkade på Orden på jobbets slutkonferens, då dyskalkyli-rapporten presenterades. Så här säger han om att så många som 77 av de 427 intervjuade arbetar som undersköterskor.

- Eftersom de är vår största yrkesgrupp får de stort genomslag bland svaren. Vi behöver ta detta på största allvar, tyvärr är det nog bara toppen på isberget och det är säkert många fler som är berörda. Den här arbetsmiljöfrågan behöver vi på olika sätt arbeta med. 

Hur kan Kommunal hjälpa undersköterskor med dyskalkyli i yrkeslivet? 
- Vi kan dels utbilda våra lokala skyddsombud i dessa frågor, så att det ställs krav i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Det är viktigt att lokalt påtala för arbetsgivarna. 

Vi i Kommunal kan också sprida kunskapen om räknesvårigheter inom vår organisation, så att våra sektioner runt om i landet kan vara ett stöd. Samt att vi bidrar med förslag på vad de kan göra, till exempel att ta hjälp av  Dyslexiförbundet lokalt, säger Per Holmström. 

En deltagare i enkäten säger  ”Jag är tvungen att begära hjälp av mina kollegor, vilket tar upp deras arbetstid.”  

Hur ser du på det? 
- Du ska självklart inte behöva känna att du är ensam i detta. Eftersom du är medlem i Kommunal ska du känna att du får stöd. Du behöver få den hjälp och det stöd som just du behöver i ditt arbete. Det är inte alltid lätt att ställa krav som anställd. Här ska Kommunal på olika sätt driva frågan på arbetsplatsen, så att både du och dina arbetskamrater får det bättre, säger Per Holmström, Kommunals förste vice ordförande och tillägger: 

- Vi har nu deltagit i Dyslexiförbundets projekt Orden på jobbet. Nu börjar ett internt arbete med att arbeta aktivt med dessa frågor.  

Text: Ylva Bjelle 

Ämnen:

Länkar

Mer om dyskalkyli
Mer om projektet Orden på jobbet