Vi har förnyat Läs & Skriv

Framsidan på L&S 2012 04, bild på Niklas Hyland
Framsidan på L&S 2012 04, bild på Niklas Hyland
Nästa nummer av Läs & Skriv kommer till Dysleximässan. Tidningen har fått en nytt utseende, med ny layout och ett något mindre format

 

I nya Läs & Skriv blir texterna en aning kortare, men för övrigt ska innehållet vara det samma. Vi skriver om sådant som berör dig som har läs-, skriv- eller räknesvårigheter. Vi fortsätter att bevaka politiker, myndigheter och andra instanser som har inflytande över din situation.

Precis som tidigare ska varje nummer innehålla en fördjupning – ett tema. I det här numret är temat Dysleximässan. I varje tidning får du som vanligt möta en person som delar med sig av sin historia och sina erfarenheter. Den här gången är det Niklas Hyland, programledare från TV. Längst bak i tidningen finns föreningsuppslaget, med nyheter från förbundet och föreningarna runt om i landet.

Vi hoppas att du ska uppskatta nya Läs & Skriv!

Ämnen: