Vissa med dyslexi pluggar vidare

Låg självkänsla hindrar många att studera vidare. Det vet Maria Larsson av egen erfarenhet.

Efter gymnasiet kunde hon inte tänka sig att plugga mer. Men hon har bestigit berget. Nu är hon klar med sin d-uppsats i beteendevetenskap och söker anslag till ett eget forskningsprojekt vid Örebro universitet.

Ämnen: