Tidningen Läs & Skriv

Dyslektiska fördelar?

År 2012 gav vi ut ett nummer av Läs & Skriv som hade flera artiklar om dyslexins eventuella framsida. Mycket handlade om kreativitet. Här ger vi en översikt över det i artiklarna som fortfarande är aktuellt.

Filmer under jullovet

Varför inte njuta av några filmer under de slappa jullovsdagarna?

Skolverket i Solna tingsrätt

En elev med dyslexi har stämt Skolverket. Eleven har inte fått använda hjälpmedel under nationella proven i årskurs sex och anser därför att hen utsatts för diskriminering.

”Det är lättare att lyssna på text”

Sen jag fick min dyslexidiagnos har jag läst fler böcker än någonsin tidigare, säger Helene Löfberg.

”Det krävs lästräning för att bli en bra läsare”

Skolans främsta uppgift är att försöka hjälpa alla barn till en god läsförmåga. Det kan vara svårt, men skolan får inte ge upp. Det menar professor emerita Karin Taube.

Bryr sig hjärnan om hur du tar till dig text?

Många tycker att det är smidigare att läsa en text framför att lyssna. En anledning är man slipper krångliga appar och talsynteser. Dessutom går det ofta snabbare att läsa än att lyssna. Det gäller förstås för personer som har en god läsförmåga. För de som läser sämre är fördelarna med att lyssna större.

Sidor