Tidningen Läs & Skriv

Hemsida för Riksförbundet Attention

Dåligt stöd i skolan för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

När Riksförbund Attention genomförde en enkätundersökning, svarade 43 % av de tillfrågade föräldrarna att deras barn hade brister i läs- och skrivförmåga. Attentions ordförande Anki Sandberg, konstaterar att skolan inte alls möter dessa elevers behov.
Rapport: Digital och traditionell läsning

Digitalt och traditionellt läsande

Hur kan man få 15-åringar som läser digitalt, att börja läsa längre texter och böcker? Ny rapport funderar över skillnader och likheter mellan digitalt och traditionellt läsande.
Kronobergs landstings Hemsida

Friare val av hjälpmedel

Personer som behöver hjälpmedel, ska få större möjlighet att själv välja. Det föreslår regeringen i en proposition.
Lärarnas Nyheter, om Caroline Liberg.

Tala om texten för ökad läsförståelse!

Läsforskaren Caroline Liberg uppmanar alla lärare att tala mer om texterna.
Video på YouTube

Flippat klassrum - vad är det?

Pedagogisk nyhet som är het: Med det flippade klassrummet får läraren mer tid att gå igenom svårigheter och förklara begrepp, genom att först ha hemläxa och sedan genomgång. Om läraren dessutom spelar in genomgången av lektionen, så kan eleverna repetera så många gånger som de behöver.
IDA:s logotype

Förändrad lärarutbildning i USA

Amerikanska Dyslexiförbundet (IDA) utvärderar och ackrediterar universitetens lärarutbildningar för att förbättra läsundervisningen. Bakgrunden är att endast 34 procent av tredjeklassarna i USA läser helt bra idag.

Sidor