Tidningen Läs & Skriv

Omslag Läs och Skriv 1/2010 Bild: Ola Åkerborn

Läs&Skriv nr 1 2010

Läs om folkhögskolornas ändrade roll, om nedlagda och förändrade läs- och skrivkurser och om allt yngre elever.
Mötesdeltagare sitter runt ett bord

Sverige har fått en ny skollag

Tisdagen den 22 juni 2010 röstade riksdagen ja till förslaget om ny skollag.
Jan Björklund Intervjuas

Extrapoäng för språk missgynnar elever med dyslexi

Regeringen föreslår att den som läser moderna språk på högstadiet ska få extra poäng. Förslaget kan missgynna elever med läs- och skrivsvårigheter.

Läs&Skriv nr 4 2010

Nästa nummer av tidningen kommer i din brevlåda i mitten av vecka 39. Vi skriver om tidiga insatser och tidig upptäckt.
Bild på Carl Lewenhaupt

Mannen som kunde tala med bokstäver

Den bästa reklamen är avskalad, vilket passar Carl Lewenhaupt utmärkt.
Politiska partier's loggor

Valenkät 2010

Riksdagspartiernas välvilja är det inget fel på. De är alla för inlästa läromedel och andra verktyg i skolan.

Sidor