Tidningen Läs & Skriv

Bild över utställningshall

Dyslexiföreningens konferens i Göteborg

Ungefär 400 personer kom till Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens i Göteborg den 23 och 24 april.
Mats Myrberg föreläser

Dyslexikväll i Kalmar lockade åttahundra

Runt om i världen satsar Rotary på projekt för att förbättra läskunnigheten. I Kalmar blev det ett seminarium om dyslexi, i samarbete med Dyslexiförbundet FMLS.
Åhörare under lärarkonferensen april 2010

Lärarkonferens för tionde gången

”När läsningen inte bär” handlar om läs- och skrivsvårigheter och riktar sig till lärare. Den tionde konferensen hölls nyligen i Stockholm. 200 lärare kom.
Bild på Torbjörn Lundgren

Glastornet

Utan de ideella organisationerna hade glastornet nått ända upp till solen. När jag kom med i Dyslexiförbundet FMLS i mitten av 1980-talet gick mina barn i skolan. Jag behövde stöd, ty de hade som jag dyslexi.
Bild på Lars Engqvist

"Då var tankarna ganska revolutionerande"

Lars Engqvist berättar om bakgrunden till den handikappolitiska handlingsplanen, som klubbades igenom när han var socialminister.
Bild på Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam

Anpassningen för hjärnan går långsammare än för kroppen

Arbetet med att göra svenska myndigheter tillgängliga går sakta. Trögast går det med anpassning av information och kommunikation, menar Handisams generaldirektör Carl Älfvåg.

Sidor