Intervju med Maria Berg

Under mediakursen i Sala intervjuades Maria Berg om rätten till hjälpmedel.