Medlemsmöte och årsmöte distrikt Uppsala

Måndag den 7 maj kl 18.30 på Kungsgatan 64 i Uppsala

 Vi bjuder på fika, man får gärna anmäla i förväg att man kommer för att vi ska kunna beräkna mängden förtäring. Anmälan görs på uppsala_lan@dyslexi.org eller 070-6056745.

Ämnen: