Föreläsning med Helena Jacobsson

den 10 Maj 2014 i Trollhättan. Vi börjar med fika från kl 11.30 Helena kommer bl.a. prata om - Hur man kan utveckla samverkan med skolan. -Studieteknik för elevers olika lärande med hjälp av bl.a. alternativa verktyg

Kom och lyssna på Helena Jacobsson!

Helena Jacobsson är specialpedagog med inriktning på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och elevers talförsening och språkstörning. Hon har själv två barn med dyslexi och erfarenhet från amerikanska och engelska skolsystem, vilket hon tycker är värdefullt i sitt arbete idag. Helena var med och startade Familjestödcentrum 1996 där föräldrar kunde få kunskap sitt barns lärande och om hur de kunde utveckla sitt samarbete med skolan.

Sedan 2001 arbetar Helena på en Montessoriskola i Göteborg med att tidigt identifiera elevers olika lärande och stimulera deras utveckling i samarbete med pedagoger och föräldrar.

 

Helena Jacobsson kommer att beskriva:

·         Elevers olika lärande för att tidigt kunna identifiera elevers behov av särskilt stöd i tid för att tidigt kunna ge den träning eleven har rätt             till

·         Hur man kan utveckla samverkan med skolan

·         Studieteknik för elevers olika lärande med hjälp av bl.a. alternativa verktyg

Föreläsningen är i samband med årsmötet

Lördagen den 10 maj kl. 12:00

Drottninggatan 49 i Trollhättan (ABF:s lokaler)

Kaffe serveras mellan kl. 11.30-12.00

 

OBS! Anmälan senast 7 maj till:

Dyslexiförbundet FMLS i Västra Götaland

Adress: Kruthusgatan 17  411 04 Göteborg

Tel: 031-15 64 00 eller 031-15 45 85

dysvg10@gmail.com

Eller till ordförande Kjell 0703-60 24 25

VARMT VÄLKOMMNA!