Årsmöte i Fyrstad

Den 8 mars är det dags för årsmöte. Anmälan senast 6 mars.

 

Dyslexiförbundet i Fyrstad

Årsmöte 8 mars 2022, kl. 18.30

Vad ska vi göra under det nya året? Önskemål från medlemmarna.

Föreläsning: Fokusera på unga och nätet.

Lotta Bergseth och Jenny Sköld är journalister och har båda lång erfarenhet från olika nyhetsredaktioner i Sverige. De är grundare av publiceringsverktyget och medieplattformen Mobile Stories som utbildar unga i medie- och informationskunnighet. 

Lotta och Jenny kommer tala om ungas aktiviteter på nätet och hur man kan koppla detta till skolan och undervisningen för att engagera elever och fördjupa deras kunskaper i MIK.

Bra för föräldrar och ungdomar                                                                 anmäla senast  6 mars                         

Anmäl dig med sms till  073-554 91 95             

så kommer en zoom-länk ca 30 minuter innan mötet startar 

                                                       eller mail 

                                                         gunilla.kampe@dyslexi.org                                                       

                                           

                                                                                                                                                                   

                                                  Hjärtligt välkomna / styrelsen

                                                                                              

 

                        

                                                                 

                                              

 

           

 

Ämnen: