Vad gäller i Västra Götaland?

Riktlinjer för utredning och insatser vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Förtydligande.
Ämnen:

Bifogat material

PDF icon ansvarforutredningochinsatserforbarn_ungamedspecifikalas-_ochskrivsvarigheter.pdf
PDF icon regional_riktlinje.pdf